page_banner

Zawod gezelenji

Şahadatnama

Kompaniýa, iň ösen önümçilik we hil barlagy tehnologiýasyny ulanyp, SGS sertifikatyny we hil dolandyryş ulgamy sertifikatyny geçdi.Mehaniki enjamlaryň zerurlyklaryna görä, müşderilere iň gowy çalgy ulgamy çözgütleri bilen üpjün edip biljek we müşderileriň enjamlaryny çalmagy üpjün edip bilýän bir setirli damping (SLR), polo positiveitel süýşme (PD1), progressiw (PRG) çalgy ulgamlaryny dizaýn edip we üpjün edip biler. Müşderilere ajaýyp önümler we ajaýyp hyzmatlar bilen üpjün etmek, kärhanalara has netijeli we görnükli bolmaga kömek etmek üçin Jianhe Machinery Co., Ltd.-iň yzygiderli gözlegidir.

3
1
2

Zawodymyz

Kompaniýanyň dogruçyl, sazlaşykly, hünärmen we başarnykly iş topary bar.Esasan elektrik ýaglaýyş nasoslaryny, el bilen çalmak nasoslaryny, dişli çalgy nasos toplumlaryny we beýleki çalgy bilen baglanyşykly esbaplary satýar.

2121