page_banner

Jianhe, 2020-nji ýyldaky Sinszýan oba hojalyk enjamlary sergisine üstünlikli gatnaşdy

2020-nji ýylyň iýul aýynda Jiaxing Jianhe Machinery Co., Ltd. Hytaýyň Sinszýan Halkara Konwensiýa we Sergi Merkezine, 2020-nji ýyldaky Sinszýan Oba hojalyk enjamlary sergisine üstünlikli gatnaşmak üçin geldi.Jiaxing Jianhe Machinery Co., Ltd. merkezleşdirilen çalgy önümleriniň gözleg we ösüş, önümçilik, satuw we degişli tehniki hyzmatlara ünsi jemledi.SLR, PDI, PRG bilen üpjün ediň;inçe ýag, ýag, ýag duman ýaglaýyş ulgamynyň dizaýny, önümçilik, gurnama.Esasy önümler elektrik inçe ýag çalmak nasoslary, elektrik ýag çalmak nasoslary, awtomatiki ýaglaýyş nasoslary, ýag paýlaýjylar, ýag turbalary we çalgy enjamlary.

2020-nji ýyldaky Sinszýan oba hojalyk enjamlary sergisinde "oba hojalygynyň tehnikasynyň özgerdilmegini we kämilleşdirilmegini öňe sürmek, oba hojalygy tehnikasynyň ösmegine we oba senagatynyň janlandyrylmagyna" üns berler.Öňdebaryjy we ulanylýan häzirki zaman oba hojalyk önümçilik tehnologiýalaryny we oba hojalygynyň tehnikalaryny we enjamlaryny görkezmek we öňe sürmek, tutuş sebitde “maşyn çalşygynyň” tizligini ýokarlandyrmak, däne we pagta mehanizasiýasyny, tokaý we miweleri, maldarçylygy tutuş mehanizasiýalaşdyrmak, oba hojalygyny we häsiýetli amatly pudaklary dörediň we himiki dökünleri işjeň ösdüriň, täze pestisid tehnologiýalary we täze önümler üçin sanly oba hojalygy tehniki hyzmatlarynyň ýerine ýetirilişini çaltlaşdyryň we oba hojalygy önümçiligi üçin toplumlaýyn hyzmat meýilnamasynyň ulanylmagyny we öňe sürülmegini netijeli ösdüriň.

new_img

Sebitleýin we halkara oba hojalygy önümçiligine maýa goýum ykdysady we söwda hyzmatdaşlygy platformasy hökmünde, Sinszýan oba hojalyk enjamlary Sinszýanyň esasy ekinlerini, dökünleri we pestisidleri we beýleki oba hojalyk materiallaryny öndürmek mehanizasiýa tehnologiýasyny we enjamlaryny giňişleýin görkezer we ösüşe hyzmat etmäge çalyşar.Hytaýyň demirgazyk-günbataryndaky oba hojalygy."Bir guşak bir ýol" başlangyjy, Merkezi Aziýanyň bäş ýurdy bilen Russiýa we küpek ýoly ykdysady guşagyndaky beýleki ýurtlaryň arasynda oba hojalygy tehnikasynyň we oba hojalyk materiallarynyň söwdasyny netijeli ösdürdi.

Sergi mahalynda “Jiaxing Jianhe Machinery Company” kompaniýamyz, oba hojalygynyň tehnikasynyň müşderileri üçin dürli ýaglaýyş çözgütlerini we oba hojalygynyň tehnikasynyň ahyrky ulanyjylary üçin tehniki hyzmat çözgütlerini görkezdi, bu bolsa içerde we daşary ýurtda müşderiler tarapyndan gowy garşylandy.


Iş wagty: Iýun-03-2019