page_banner

DBS görnüşi Awtomatiki ýag çalmak nasoslary

DBS elektrik ýag nasosy, ykjam gurluşy, ajaýyp öndürijiligi we ýokary çykaryş basyşy bolan elektrik plunger ýaglaýyş nasosydyr.Şol bir wagtyň özünde 6-a çenli nasos birligi bilen enjamlaşdyrylyp bilner.SLR-de (çygly ýag çalmak ulgamy) her ýag rozetkasynyň paýlaýjysy, dolandyryş düwmesi (CU) arkaly proporsional ýagy her ýaglaýyş nokadyna paýlap biler.PRG-de (progressiw ýaglaýyş ulgamy) her nebit çykaryjysynyň paýlaýjysy garaşsyz ýaglaýyş ulgamyny emele getirýär.Programma gözegçisiniň gözegçiligi astynda, her ýaglaýyş nokadyna belli bir mukdarda we mukdarda ýag iberilip bilner.Levelag derejesindäki wyklýuçatel bilen enjamlaşdyrylan bolsa, pes derejeli duýduryş amala aşyrylyp bilner we hereketlendirijiniň gorag örtügi tozana we ýagyşa garşy bolup biler.Nasos in engineeringenerçilik, transport, maşyn gurallary, dokma, ýeňil senagat, ýasama, polat, gurluşyk we beýleki enjamlarda giňden ulanylýar.


Jikme-jiklik

Bellikler

Önüm aýratynlygy

Motor hereketlendiriji reduktoryny herekete getirýär, reduktor bolsa nasos korpusynda çyzykly jogap bermek we ýagyň siňdirilmegi we ýagyň çykarylyşyny yzygiderli amala aşyrmak üçin eksantrik tigir sürýär.

1. Ykjam çalgy ýagynda (1-6) garaşsyz nasos birligi bar, progressiw distribýutor bilen birleşdirilip, lýuboý nokatlara ýag bermek ýa-da nokatlary gönüden-göni ýaglamak üçin öňdebaryjy paýlaýjy ulgam döredilip bilner, Bu tygşytlamagyň tygşytly usulydyr bahasy we hyzmat çykdajylary.

2. Motor doly möhürlenendir we suw geçirmeýän we tozan geçirmeýän artykmaçlyklara eýedir.

3. Basyş 25MPa çenli, her rozetkada nasos bölüminiň aşa ýüklenmeginiň öňüni almak üçin howpsuzlyk klapany bar.

4. Her çykyş rozetkasynyň akymy saýlap biler: 1.8cc / min, 5.5cc / min

.

5. Müşderiniň dürli islegi üçin kuwwat giriş: 220VAC / 50Hz, 380VAC / 50Hz ýa-da 24VDC.etc.

Müşderiniň dürli talaplaryna laýyklykda güýç girişini üpjün ediň: 220VAC / 50Hz, 380VAC / 50Hz ýa-da 24VDC.

6. Pes derejeli wyklýuçatel, pes suwuklyk duýduryşyna ýetip biler (Gurmagy saýlap bilersiňiz)

7. PCL aýlaw wagtyny dolandyrýar: Işleýän wagt we aralyk wagt (Gurmagy saýlap bilersiňiz)

8. Dürli göwrümli tanky saýlamak, tanklarda metal we plastmassa tankerleri bar.

9. Möhürli plastmassa gaby esasy elektrik elementlerini öz içine alýar we dürli gödek ýagdaýy kanagatlandyrmak üçin gowy goragy üpjün edýär.

1

Önümiň parametri

MODEL: DBS / G.
RESWIRIAP MÜMKINÇILIGI: 2L / 4L / 6L / 8L / 15L
Gözegçilik görnüşi: PLC / WAGT KONTROLERI
UBAZGY: NLGI000 # -2 #
SES: 12V / 24V / 110V / 220V / 380V
Güýç: 50W / 80W
MAX.PRESSURE: 25MPA
GYSGAÇA JEM: 2/5 / 10ML / MIN
OUTLET SANY: 1 月 6 日
TEMPERATURA: -35-80 ℃
GYSGAÇA GÖRNÜŞI: Saýlaw
DISGITAL GÖRNÜŞ: Saýlaw
IOW GOWY GÖRNÜŞ: Saýlaw
Ýag ýagy: SORAG KONNEKTORY / FILER KAPY
ÜÇÜNJI SÖADGI: M10 * 1 R1 / 4
1

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň