JIANHE

AWTOMATIK MAGLUMAT ulgamlary

Kompaniýanyň dogruçyl, sazlaşykly, hünärmen we başarnykly iş topary bar.Esasan elektrik ýaglaýyş nasoslaryny, el bilen çalmak nasoslaryny, dişli çalgy nasos toplumlaryny we beýleki çalgy bilen baglanyşykly esbaplary satýar.

The company has an honest, harmonious, professional, and enterprising work team. It mainly sells electric lubrication pumps, manual lubrication pumps, gear lubrication pump sets and other various lubrication-related accessories.

BIR STOP MAGLUMAT Sistema prosedurasy

Ricag çalmak ulgamy

Qualityokary hilli önümler we netijeli hyzmatlar durnukly ösüşimiz üçin jadyly ýaragdyr

Kompaniýanyň tertibi

BIZ BARADA

“Jiaxing Jianhe Machinery Co., Ltd.” çalgy enjamlaryny öndürmekde ýöriteleşen önümçilik kompaniýasydyr.Her bir müşderini doly we oýlanyşykly hyzmat bilen üpjün etmek üçin, çalgy çözgütlerinde onlarça ýyllyk tejribe toplap, hünärli, täsirli we pragmatiki garaýşa eýerip, merkezleşdirilen çalgy ulgamyny guruň, düzediň we saklaň.

X
 • new_img
 • new_img

ýakynda

HABARLAR

 • Enjamlar üçin çalgy nasosynyň zerurlygy

  Bu gün size meşhur ylym çalgynyň zerurlygyny görkezerin.Ricag çalmak enjamlaryny nädip saklamaly.Sürtülme we geýim mehaniki böleklere zeper ýetmegiň üç esasy görnüşidir;netijeliligini, takyklygyny we hatda gyrkylmagyny azaltmagyň esasy sebäbi ...

 • Amal pudagy üçin çalgy ulgamyny nädip saýlamaly

  Enjamlary gaýtadan işleýän zawodda nädip ýaglamalydygyny çözmek aňsat iş däl.Muny nädip ýerine ýetirip boljakdygy barada umuman kabul edilen düzgün ýok.Her lýuboý nokadyň ýagy üçin strategiýany işläp düzmek üçin, netijeleri ýaly birnäçe faktorlary göz öňünde tutmaly ...

 • Jianhe, 2020-nji ýyldaky Sinszýan oba hojalyk enjamlary sergisine üstünlikli gatnaşdy

  2020-nji ýylyň iýul aýynda Jiaxing Jianhe Machinery Co., Ltd. Hytaýyň Sinszýan Halkara Konwensiýa we Sergi Merkezine, 2020-nji ýyldaky Sinszýan Oba hojalyk enjamlary sergisine üstünlikli gatnaşmak üçin geldi.Jiaxing Jianhe Machinery Co., Ltd. gözleg işlerine ünsi jemledi we d ...